DAKWAH FARDHIAH ZAKAT PENDAPATAN

TBS HQ: Sesi Dakwah Fardhiah-Zakat Pendapatan bertempat di SMK. Sungai Maong, Kuching pada Rabu, 2 September 2020.