DAKWAH FARDHIAH ZAKAT PENDAPATAN

TBS HQ: Sesi Dakwah Fardhiah bertempat di Sarawak Economic Development Corporation pada Rabu, 2 September 2020.