TAKLIMAT PRODUK BANTUAN & KAUNTER PERKHIDMATAN ZAKAT

12 Ogos 2020: Taklimat Zakat Pendapatan dan Produk Bantuan Baitulmal bertempat di SMK. Seri Setia, Tabuan, Kuching.