TAKLIMAT PRODUK BANTUAN & KAUNTER PERKHIDMATAN ZAKAT

12 Ogos 2020: Perkhidmatan Kaunter Zakat Pendapatan Melalui Skim Potongan Gaji dan Produk Bantuan Baitulmal bertempat di SK Temenggong Datuk Muip, Miri.