TAKLIMAT PRODUK BANTUAN & KAUNTER PERKHIDMATAN ZAKAT

11 Ogos 2020: Taklimat Zakat Pendapatan Melalui Skim Potongan Gaji dan Produk Bantuan Baitulmal bertempat di USW Holding Sdn Bhd, Miri.