KAUNTER PERKHIDMATAN ZAKAT

28 Julai 2020: Perkhidmatan Kaunter Zakat Pendapatan Melalui Skim Potongan Gaji bertempat di Institut Kemahiran Mara, Bintulu.