TAKLIMAT ZAKAT DAN AGIHAN & WAKAF BERTEMPAT DI JABATAN AGAMA ISLAM SARAWAK, CAWANGAN LAWAS

TBS LIMBANG/LAWAS : Taklimat Zakat/ Agihan & Wakaf bertempat di Jabatan Agama Islam Sarawak, Cawangan Lawas pada 07 Mac 2018