Zakat Pendapatan
 
Jenis Kaedah Pengiraan
Kaedah I
Kaedah II
  Butiran Peribadi
  Nama :
  IC No :     880831 - 52 - 1234
  No. H/P :     013 - 1234567
 
Bayaran zakat anda berjumlah :
      Pendapatan Bersih
  Pendapatan Sebulan ( Gaji + Elaun + bonus)   RM
      Perbelanjaan Sebulan
  Status        
  Bilangan Anak (Orang)        
  Kos Hidup   RM
  KWSP (Jika Ada) RM  
  Caruman Tabung Haji RM  
  Sumbangan kepada ibu-bapa RM  
  Sumbangan kepada Baitulmal RM  
  Jumlah   RM
  Pendapatan bersih yang layak dizakat   RM
  Pendapatan bersih setahun yang layak dizakat   RM
Tarikh :
  Nilai Nisab Purata Tahunan (Kadar dikira mengikut 85g emas) RM  
  Zakat yang wajib dibayar setahun RM  
KIRA