Bantuan Kemasukkan ke Institusi Pengajian Tinggi ( Tambang/Yuran/Wang Saku)
Membantu meringankan bebanan kewangan para pelajar Islam yang kurang berkemampuan yang mendapat tawaran masuk ke Institusi Pengajian Tinggi dalam mahupun luar negara. Skop bantuan IPT dalam negara adalah bagi tujuan pendaftaran di Semester 1 Tahun Satu sahaja pada peringkat matrikulasi, Diploma atau Ijazah Pertama atau mana-mana kursus/sijil selama enam bulan keatas bagi membolehkan mereka mendaftarkan diri. Sementara itu, skop IPT luar negara pula dikhususkan bagi peringkat Ijazah sahaja dan lebih kepada bantuan sokongan kepada pemohon.
Sila isi maklumat permohonan anda,
Semua maklumat bertanda ( * ) hendaklah diisikan dengan lengkap.
Maklumat Pemohon :
Nama * : seperti dalam kad pengenalan
No KP * : - - Contoh : 800101-13-5544
Email : jika ada, untuk tujuan menghantar salinan permohonan anda melalui email
Sila nilai kelayakkan anda,
Syarat-syarat Permohonan Ya Tidak
Pemohon adalah pelajar Islam Sarawak dan/atau bermastautin di negeri Sarawak. *
Pemohon mendapat surat tawaran untuk melanjutkan pelajaran bagi IPT dalam negara (di peringkat kursus/sijil selama enam bulan keatas/ Matrikulasi/Diploma/Ijazah Pertama) ataupun IPT luar negara (diperingkat Ijazah sahaja) yang diiktiraf oleh Kerajaan. *
Pemohon mengikuti pengajian secara sepenuh masa. *
Pemohon menerima pendapatan atau sokongan kewangan bulanan daripada majikan. *
Tarikh melapor diri di IPT *